Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Zaproszenie na sejmik

Zaproszenie 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck zaprasza na Sejmik Sprawozdawczo - Wyborczy, który odbędzie się 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 17:00, drugi termin 17:30.

Porządek :

1. Otwarcie obrad i powitanie gości. 

2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4.Wybór Komisji Mandatowej (Skrutacyjnej).

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującego Zarządu. 

10. Wybór władz Stowarzyszenia. 

11.  Przerwa (ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej).

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - przedstawienia składu Zarządu i Komisji. 

13. Dyskusja nad programem działania na lata 2024 -2028. 

14. Sprawdzanie Komisji Uchwał i Wniosków. Podjęcie uchwał. 

15. Zakończenie Sejmiku. 

Za Zarząd 

Prezes Sławomir Dębicki

25 lat PSKP

Zaproszenie

W imieniu zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy "Puck" zapraszam wszystkich członków stowarzyszenia na spotkanie,

które odbędzie się na zielonej plaży w dniu 22.07.2023 r. o godzinie 15:00.

 

Wydarzenie będzie połączone z otwarciem Mariny Puck.

 

Za zarząd

Sławomir Dębicki

Prezes

 

W załączeniu program.

Zaproszenie

Sejmik sprawozdawczy 2023

Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"


powstało w roku 1997 z datą wpisania do Rejestru 27.09.1998r. Celem Stowarzyszenia jest jakościowy i ilościowy rozwój floty klasy "Puck" oraz propagowanie żeglarstwa w innych jego formach i wspieranie procesów szkolenia.

Stowarzyszenie skupia grono ludzi, głównie żeglarzy z dużym stażem żeglarskim posiadających uprawnienia instruktorskie, popularyzujących sporty wodne.

Organizujemy także imprezy żeglarskie integrujące środowisko lokalne oraz pokazujące wyjątkowe walory Zatoki Puckiej jako akwenu do uprawiania sportów wodnych i szkolenia żeglarskiego.

Przejdź do góry strony