Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Zasady przetwarzania danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust. 1i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy o sposobach i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych :

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck z siedzibą : 84-100 Puck , ul. Żeglarzy 1 NIP 5871529924 , KRS 0000043194. 

2. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Danych Osobowych. 

3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem : 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się w celach statutowych, oraz do realizacji zadań publicznych. 

5. Przetwarzane będą następujące dane : 
- imię i nazwisko 
- adres zamieszkania i adres korespondencyjny 
- numer telefonu 
-adres poczty elektronicznej 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz usunięcia , jak również prawo do ograniczania ich przetwarzania 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/pana zdaniem ich przetwarzanie narusza przepisy prawa

Przejdź do góry strony