Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Historia Stowarzyszenia

Powstanie łodzi klasy "Puck"

W listopadzie 1995 roku w Harcerskim Ośrodku Morskim odbyło się spotkanie zespołu Pilota Gdańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, podczas którego zajęto się złym stanem technicznym sprzętu żeglarskiego oraz brakiem środków na zakup nowych łodzi.
Padł pomysł powrotu do budowy łodzi sklejkowych typu "Wydra". Jeden ze zniszczonych kadłubów na wzór przywieziono do hali szkutniczej. Do budowy łodzi sklejkowych odnoszono się jednak sceptycznie - choć tanie w budowie - trudne w konserwacji i eksploatacji.
O problemie sprzętu Komendant Harcerskiego Ośrodka Morskiego, hm Sławomir Dębicki niejednokrotnie rozmawiał z Franciszkiem Lewińskim. Ich dyskusje doprowadziły do ustalenia warunków, które musi spełniać nowa jednostka i tak m.in. wykonana z laminatu, bezpieczna, niedroga w budowie, prosta i tania w eksploatacji i jeszcze na dodatek "powinna umieć pływać".
Okres zimowy sprzyjał pracom szkutniczym nad przygotowaniem kadłuba i formy. Pierwszy egzemplarz jednostki typu "Puck" o nazwie "RAFCIO" zszedł na wodę dnia 24 maja 1996, a za sterem usiadł jego konstruktor Franciszek Lewiński. Prototyp został przetestowany przez zaprzysiężonego rzeczoznawcę Polskiego Związku Żeglarskiego - Jarosława Marszałła. Próby wypadły nadzwyczaj pomyślnie i łódź została dopuszczona do żeglugi. Sześć eksploatowanych w sezonie '96r jednostek pływało bezawaryjnie na różnych akwenach.
Podczas uroczystości rozpoczęcia sezonu żeglarskiego 01.05.1997r Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego druhna Maria Hrabowska dokonała chrztu, a Proboszcz Jan Felski poświęcił flotyllę 15 łodzi klasy "Puck".
Od tego też czasu w Ośrodku, szkolenia na stopień żeglarza jachtowego oraz pływania rekreacyjne odbywają się na tych właśnie łodziach.
Posiadanie licznej floty jednakowych łodzi otwiera możliwości organizacji różnych imprez oraz wpływa na przedłużenie sezonu żeglarskiego na Zatoce Puckiej.
Najbardziej jednak cieszył oko konstruktora Franciszka Lewińskiego, widok 45-ciu łodzi klasy Puck ścigających się na wodach Zalewu Zegrzyńskiego w Regatach o Puchar Wojewody Mazowieckiego w czerwcu 1999 roku.

Łodzie klasy "Puck" miały zaspokoić potrzeby Harcerskiego Ośrodka Morskiego i drużyn wodnych Związku Harcerstwa Polskiego.
Duże zainteresowanie tą konstrukcją oraz wykorzystaniem łodzi do organizacji regat otworzyło nowe możliwości oraz postawiło zadania wykraczające poza działalność statutową Związku Harcerstwa Polskiego.
21 lipca 1997 roku odbyło się spotkanie 21 osób (Krzysztof Mączkowiak, Franciszek Lewiński, Kazimierz Lewandowski, Stanisław Nowak, Tadeusz Kasperek, Zbigniew Glosa, Adam Piontke, Henryk Płoski, Jarosław Damaszke, Jan Nadolny, Ireneusz Byczkowski,Mieczysław Buczkowski, Eugeniusz Skrzypnik, Henryk Wolniak, Janusz Nowak, Jan Piotrowicz, Włodzimierz Brazewicz, Leopold Naskręt, Waldemar Heisler, Bogdan Klauza, Sławomir Dębicki ), na którym postanowiono, że dla wspierania rozwoju łodzi klasy "Puck" trzeba powołać stowarzyszenie, którego głównym celem będzie promocja łodzi, wspieranie działalności HOM i żeglarstwa na Zatoce Puckiej.
Na zebraniu założycielskim stowarzyszenia w dniu 21.01.1998 roku uczestniczyli: Kazimierz Lewandowski, Eugeniusz Skrzypnik, Waldemar Heisler, Henryk Płoski, Lech Łuczak, Bogusław Sobów, Bolesław Niemkiewicz, Ireneusz Brzóska, Marcin Tomczyński, Adam Baran, Wiesław Stępień, Stanisław Nowak, Kazimierz Kowalski, Franciszek Lewiński, Edwin Opdam, Jacek Wróblewski, Ireneusz Byczkowski, Jan Nadolny, Władysław Kowalewski, Sławomir Dębicki.
Przyjęto Statut oraz wybrano Zarząd w składzie:
Prezes: Sławomir Dębicki
Viceprezes: Franciszek Lewiński
Sekretarz: Leopold Naskręt
Członkowie: Henryk Płoski, Waldemar Heisler

Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący: Krzysztof Mączkowiak
Członkowie:Mieczysław Buczkowski, Zbigniew Glosa.

Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26.06.1998r zarejestrowano Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą : "Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck".

Przejdź do góry strony