Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck" powstało w roku 1997 z datą wpisania do Rejestru 27.09.1998r.
Celem Stowarzyszenia jest jakościowy i ilościowy rozwój floty klasy "Puck" oraz propagowanie żeglarstwa w innych jego formach i wspieranie procesów szkolenia.

Aktualne dokonania organizacyjne PSKP to:
1. Szkolenie żeglarskie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich.
2. Organizacje Otwartych Regat w Klasie "Puck" od 1996.
3. Zabezpieczenie łodzi (45 szt.) na Regaty Samorządowców Województwa Mazowieckiego od 1999
4. Patronat nad budową łodzi klasy "Puck".
5. Organizacja w 2006 roku cyklu regat pod wspólną nazwą "Puchar Pucka"

Stowarzyszenie skupia grono ludzi, głównie żeglarzy z dużym stażem żeglarskim posiadających uprawnienia instruktorskie, popularyzujących sporty wodne.
Od kilku lat organizujemy także imprezy żeglarskie integrujące środowisko lokalne oraz pokazujące wyjątkowe walory Zatoki Puckiej jako akwenu do uprawiania sportów wodnych i szkolenia żeglarskiego.

Celem Stowarzyszenia oprócz jakościowego i ilościowego rozwoju floty klasy "Puck" jest:
- popularyzacja żeglarstwa we wszystkich postaciach poprzez organizowanie i współudział w organizacji imprez:
a) regatowych
b) turystyczno-rekreacyjnych
c) szkoleniowych
d) żeglarsko-towarzyskich
e) działania na rzecz ochrony środowiska

 

Przejdź do góry strony